Eerste advies gratis Privacy gegarandeerd Jarenlang ervaring
Home > Mediation > Wat doet de mediator?

 

Wat doet de mediator?

In conflicten kunnen de betrokken partijen vaak niet meer met elkaar praten zonder dat de emoties hoog oplopen. Daardoor wordt het bijna onmogelijk om samen tot een oplossing te komen. Of er ontstaat een impasse, of men gaat elkaar in een juridische procedure te lijf. De impasse kan echter worden doorbroken door een neutrale derde in te schakelen: de mediator. Een goede mediator is deskundig opgeleid en geregistreerd bij of gecertificeerd door het NMI (Nederlands Mediation Instituut). De deskundige opleiding, kennis van conflicten en inzicht in de menselijke emoties stellen de mediator in staat om cliënten professioneel te begeleiden op de weg naar een oplossing. Een NMI-mediator is verplicht om te handelen volgens de Gedragsregels voor Mediators en het NMI Reglement. Er is een klacht en tuchtrecht van toepassing. Meer informatie hierover vindt u op de website van het NMI.

Neutrale en onpartijdige gesprekspartner

De mediator is neutraal en onpartijdig en heeft geen enkel belang bij het conflict of de oplossing die de cliënten voor hun conflict vinden. De mediator begeleidt en bewaakt als gespreksleider het communicatie en onderhandelingsproces waarin het conflict door de cliënten wordt besproken. De regie, de leiding van de communicatie berust bij de mediator. De cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen bereikte oplossing.

Helder krijgen waaruit het conflict bestaat

De mediator zorgt ervoor, dat iedere cliënt dezelfde ruimte krijgt om zijn standpunt naar voren te brengen. Daarnaast gaat de mediator na of de cliënten écht horen en begrijpen wat zij zeggen en bedoelen. Tijdens de mediation begeleidt de mediator de cliënten naar het verkrijgen van inzicht in het eigen gedrag, dat van de andere betrokkene(n) en in de wijze waarop zij met elkaar communiceren. De cliënten krijgen op deze wijze helder voor ogen waaruit het conflict écht bestaat en welke belangen daarbij een rol spelen. Dit alles draagt bij aan het bereiken van een oplossing voor het conflict.

Bel ons tussen 09.00 en 22.00 uur op 030 - 743 42 21, stuur ons een e-mail of vul ons contactformulier voor meer informatie. Wij reageren DIRECT.


Direct hulp nodig?

030 – 743 4221 Bereikbaar van
09.00 tot 22.00 uur.