Eerste advies gratis Privacy gegarandeerd Jarenlang ervaring
Home > Tarieven

Wat kost dienstverlening door DAME Consultancy?

Het is altijd prettig om een indicatie te hebben van kosten voordat u ergens aan begint. Wij hanteren standaard een uurtarief van € 160,-- per uur. De eventueel aan uw zaak te besteden reistijd  berekenen wij voor 50%. Ons uurtarief wordt verhoogd met 6% voor de dekking van onze kantoorkosten en met 19% BTW. DAME Consultancy brengt per maand de bestede uren in rekening.

In de onderhandelingen betrekken wij altijd de kosten die u noodgedwongen moet maken om u van deskundige hulp te voorzien. In het merendeel van de gevallen slagen wij erin om voor onze cliënten een goede compensatie van kosten te realiseren.

In enkele gevallen, alleen mediations daarvan uitgezonderd, kan het voor u aantrekkelijk zijn met ons een afspraak te maken op basis van een te realiseren resultaat.

Inschatting van de te verwachten kosten.

De uiteindelijke kosten hangen af van een aantal factoren, waardoor wij u hier geen standaard eindbedrag kunnen noemen. Indien uw probleem zich daarvoor leent zullen wij graag in overleg met u een voorlopige inschatting van de te verwachten kosten opstellen.

Wij verstrekken u graag nadere informatie over de aan onze dienstverlening verbonden kosten.

U kunt tussen 09.00 en 22.00 uur direct telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer 030 - 743 42 21. Ons eerste contact kan ook per e-mail of vult u ons contactformulier in.

Wij reageren DIRECT met een eerste, gratis advies!


Direct hulp nodig?

030 – 743 4221 Bereikbaar van
09.00 tot 22.00 uur.