Eerste advies gratis Privacy gegarandeerd Jarenlang ervaring
Home > Mediation > Is mediation hetzelfde als bemiddeling?

Is mediation hetzelfde als bemiddeling?

Mediation is niet hetzelfde als bemiddeling. Bij bemiddeling schakelen cliënten die een conflict hebben met elkaar een onafhankelijke derde in om voor hen het conflict te beslechten. De bemiddelaar vervult een actieve rol door zelf de oorzaken van het conflict op te sporen en door met de cliënten afzonderlijk te spreken over mogelijke oplossingsrichtingen. Doorgaans communiceren de cliënten tijdens de bemiddeling niet rechtstreeks met elkaar, maar uitsluitend via de bemiddelaar.
 

Bij mediation spreken cliënten wél met elkaar

Bij mediation is dat anders. Daarin zorgt de mediator er juist voor dat cliënten wél met elkaar spreken. De mediator heeft vanuit zijn neutraliteit en onpartijdigheid geen oordeel over het conflict en geen belang bij welke oplossing dan ook.
De mediator helpt de cliënten om het communicatie- en onderhandelingsproces goed te laten verlopen door:
  •           de cliënten de gelegenheid te bieden om hun verhaal te vertellen;
  •           daarbij de emoties die bij de cliënten spelen helder te maken;
  •           de cliënten in de gelegenheid te stellen om hun belangen duidelijk te maken;
  •           cliënten te helpen om hun gemeenschappelijke belangen te inventariseren;
  •           de cliënten te helpen bij het zoeken naar een voor hen aanvaardbare oplossing.

Bel ons tussen 09.00 en 22.00 uur op 030 - 743 42 21, stuur ons een e-mail of vul ons contactformulier voor meer informatie. Wij reageren DIRECT.


Direct hulp nodig?

030 – 743 4221 Bereikbaar van
09.00 tot 22.00 uur.