Eerste advies gratis Privacy gegarandeerd Jarenlang ervaring
Home > Kantonrechtersformule

Kantonrechtersformule

Sinds 1 januari 1997 hanteren kantonrechters voor het bepalen van een toe te kennen vergoeding de zogenaamde kantonrechtersformule. De formule is in oktober 2008 gewijzigd en deze gewijzigde formule wordt vanaf 1 januari 2009 gehanteerd.

Een ontslagvergoeding wordt berekend aan de hand van de formule A x B x C, waarbij:

A = het gewogen aantal dienstjaren
B = de beloning
C = de correctiefactor

Berekening aantal dienstjaren

Bij de berekening van het aantal dienstjaren vindt een afronding naar boven plaats indien het desbetreffende dienstjaar zes maanden of langer heeft geduurd. Bij de weging van diensttijd naar leeftijd tellen alleen de volle leeftijdsjaren mee en vindt géén afronding plaats.

Per gewerkt dienstjaar worden – afhankelijk van uw leeftijd – de volgende vergoedingen gehanteerd:
   
- De dienstjaren vóór uw 35e:  een half bruto maandsalaris
- De dienstjaren tussen uw 35e en 45e levensjaar: een bruto maandsalaris
- De dienstjaren tussen uw 45e en 55e levensjaar: 1,5 maal uw bruto maandsalaris
- De dienstjaren vanaf uw 55e levensjaar: 2 maal uw bruto maandsalaris


N.B.:    Bij een reorganisatie of ontslag om bedrijfseconomische redenen is het mogelijk dat de ontslagvergoeding lager uitvalt en wordt berekend aan de hand van de regeling die bijvoorbeeld in een Sociaal Plan is opgenomen.

Berekening beloning

De beloning wordt vastgesteld door het bruto maandsalaris te vermeerderen met vaste looncomponenten, zoals vakantiegeld, een vaste dertiende maand, een structurele overwerkvergoeding of een vaste ploegentoeslag. Ook structureel verstrekte bonussen of tantièmes kunnen onder omstandigheden worden meegerekend.

Berekening correctiefactor

Als het ontslag aan één van u te verwijten valt, kan dat leiden tot een correctiefactor naar boven of naar beneden van de toe te kennen vergoeding. Welke correctiefactor wordt toegepast, hangt erg af van de omstandigheden. De rechtspraak is op dit punt erg divers.

Wij kunnen u helpen bij de berekening van een passende en juiste ontslagvergoeding.

Bel ons tussen 09.00 en 22.00 uur op 030 – 743 42 21, stuur ons een e-mail of vul ons contactformulier in voor een eerste, gratis advies. Wij reageren DIRECT.


Direct hulp nodig?

030 – 743 4221 Bereikbaar van
09.00 tot 22.00 uur.