Eerste advies gratis Privacy gegarandeerd Jarenlang ervaring
Home > Mediation

Wat is mediation?

Een (dreigend) conflict kan op vele manieren worden gehanteerd. We kennen allemaal de primitieve manier om iets af te dwingen of onze wil op te leggen aan een ander. We weten ook, dat dit bij de andere partij doorgaans tot zoveel frustratie leidt, dat die op een zeker moment zijn gram wil halen. De verhoudingen worden daar niet beter van en vaak is een jaren slepende vete het gevolg.

De meest bekende vorm van conflictoplossing is het veilig stellen van belangen langs de juridische weg. Advocaten worden ingeschakeld die elkaar trakteren op stevige brieven. Er wordt onderhandeld en als die onderhandelingen tot niets leiden, wordt er geprocedeerd. De oplossing die er uiteindelijk wordt bereikt is meestal voor géén van de betrokkenen voor 100% bevredigend. Vooral omdat iedere partij het gevoel overhoudt toch erg veel te hebben moeten inleveren. En dan hebben we het nog niet over de kosten die aan een dergelijke gang zijn verbonden.

Mediation voor de optimale oplossing van een conflict

Mediation wordt steeds vaker ingezet om tot een oplossing te komen. Maar wat is mediation nu eigenlijk? Bij mediation worden partijen begeleid om zelf tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen. De begeleiding vindt plaats door een onafhankelijke, neutrale derde, de mediator.

Mediation is snel, effectief en goedkoper dan een juridische procedure

Dit kan, omdat de inzet van mediation is dat:

 • er even veel ruimte is voor beide partijen om hun opvatting over waar het conflict nu eigenlijk over   gaat duidelijk te maken;
 • partijen echt naar elkaar luisteren en proberen elkaar te begrijpen;
 • de belangen van partijen helder worden gemaakt;
 • ontdekt wordt welke gemeenschappelijke belangen partijen hebben;
 • vanuit dit gemeenschappelijk belang het voor partijen mogelijk wordt gemaakt om zelf een oplossing voor het conflict te vinden.

Het conflict kan hierdoor opgelost worden op zo'n manier dat beide partijen er een win-win oplossing in zien en de relatie op de langere termijn bezien in stand kan worden gehouden.

Voor mediation wordt vaak gekozen als er sprake is van:

 • arbeidsconflicten
 • samenwerkingsconflicten, bijvoorbeeld binnen maatschappen
 • problemen binnen organisaties na fusie of reorganisatie
 • arbeidsongeschiktheid in relatie tot een arbeidsconflict
 • burenruzies
 • conflicten in het gezin of familie
 • echtscheiding

De mediators die aan DAME Consultancy zijn verbonden zijn ervaren, geregistreerd en/of gecertificeerd bij het Nederlands Mediation Instituut (NMI).

Bel ons tussen 09.00 en 22.00 uur op 030 – 743 42 21, stuur ons een e-mail of vul ons contactformulier in voor meer informatie. Wij reageren DIRECT.


Direct hulp nodig?

030 – 743 4221 Bereikbaar van
09.00 tot 22.00 uur.