Eerste advies gratis Privacy gegarandeerd Jarenlang ervaring
Home > Mediation > De kosten van mediation

 

De kosten van mediation

De kosten van mediation zijn samengesteld uit:
  • het honorarium van de mediator
  • eventuele reistijd en reiskosten
  • eventuele secretariële ondersteuning
  • andere kosten in het kader van de mediation gemaakt, de kosten van ingeschakelde         derden (bijvoorbeeld deskundigen als advocaten, fiscalisten, makelaars, accountants).
Kosten mediator van DAME Consultancy
Het honorarium van de aan DAME Consultancy verbonden mediators bedraagt tussen de € 160 en € 200 per uur (te vermeerderen met BTW). Voor eventueel noodzakelijke secretariële ondersteuning wordt een tarief van € 55 per uur (te vermeerderen met BTW) berekend. Van de reistijd wordt 50% doorbelast. Het honorarium is niet afhankelijk van het bereikte resultaat. De betaling van de kosten van mediation wordt in de regel gelijkelijk over de betrokken cliënten verdeeld, maar zij mogen daar uiteraard andere afspraken over maken. Bij arbeidsconflicten komt het regelmatig voor dat de werkgever de kosten op zich neemt. Dat heeft echter geen enkele invloed op de neutraliteit van de mediator.
 

Gemiddelde duur mediation

De aard van het conflict, de emoties die daarmee gepaard gaan en de wijze waarop cliënten zich opstellen zijn van grote invloed op de tijdsduur van mediation. Een gemiddelde mediation duurt ongeveer 10 tot 12 uur, verdeeld over een aantal bijeenkomsten. Een bijeenkomst duurt gemiddeld 2 uur.

Bel ons tussen 09.00 en 22.00 uur op 030 – 743 42 21, stuur ons een e-mail of vul ons contactformulier voor meer informatie. Wij reageren DIRECT.


Direct hulp nodig?

030 – 743 4221 Bereikbaar van
09.00 tot 22.00 uur.