Eerste advies gratis Privacy gegarandeerd Jarenlang ervaring
Home > Mediation > Hoe verloopt een mediation?

Hoe verloopt een mediation?

 
Mediation begint met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. Bekijk hier een voorbeeld van een mediationovereenkomst. In de overeenkomst wordt een korte beschrijving van het conflict opgenomen en er wordt vastgelegd, welke afspraken er worden gemaakt over de verdeling van de kosten van de mediation.
 
In de mediationovereenkomst wordt altijd vastgelegd, dat de cliënten tijdens de mediation afzien van juridische procedures en zich zullen inspannen om de mediation te laten slagen. Dat betekent bijvoorbeeld, dat zij elkaar niet bestoken met, vaak onaangename, e-mails en brieven. Ook is in de overeenkomst de vertrouwelijkheid geregeld. Alles wat tijdens de mediation wordt besproken blijft vertrouwelijk.
 

Ondertekenen van de mediationovereenkomst

De mediationovereenkomst wordt ondertekend door de mediator en de cliënten en eventueel ook door de adviseurs die hen bijstaan. De vertrouwelijkheid van de mediation geldt daarmee ook voor die adviseurs. Soms vindt de mediator het wenselijk of noodzakelijk, dat hij met elk van de cliënten afzonderlijk spreekt. Dit moet de mediator vooraf aan alle cliënten vertellen.
 

Pas als het iedereen duidelijk is waar het conflict precies om draait en helder is geworden welke belangen er bij elk van de cliënten spelen, begeleidt de mediator hen bij het zoeken naar een oplossing die voor alle cliënten aanvaardbaar is. De mediator stimuleert cliënten daarbij in het bedenken van zo veel mogelijk alternatieven.

Ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst

De oplossing die wordt gevonden wordt ten slotte schriftelijk vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, die door cliënten wordt ondertekend. Bekijk hier een voorbeeld van een vaststellingsovereenkomst. De vaststellingsovereenkomst is juridisch bindend. Cliënten moeten zich houden aan de nakoming van de in de vaststellingsovereenkomst opgenomen afspraken. Houd u in gedachten, dat het hier getoonde voorbeeld niet één op één kan worden overgenomen. Een vaststellingsovereenkomst is altijd maatwerk!
Bel ons tussen 09.00 en 22.00 uur op 030 - 743 42 21, stuur ons een e-mail of vul ons contactformulier voor meer informatie. Wij reageren DIRECT.

Direct hulp nodig?

030 – 743 4221 Bereikbaar van
09.00 tot 22.00 uur.