Eerste advies gratis Privacy gegarandeerd Jarenlang ervaring
Home > Ontslagprocedure

Ontslagprocedure

De wet geeft u een bepaalde ontslagbescherming. Dat betekent, dat uw werkgever de wettelijke regels in acht moet nemen voordat hij tot uw ontslag over kan gaan.

Ontslagprocedure met beëindigingovereenkomst

Sinds enige tijd is het mogelijk om de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen doordat u en uw werkgever een zogenaamde beëindigings- of vaststellingsovereenkomst sluiten. Als deze beëindigingsovereenkomst voldoet aan de daaraan door de wet gestelde eisen, kunt u uw rechten op een WW-uitkering veilig stellen.

Ontslagverzoek bij UWV Werkbedrijf

Als een beëindigingovereenkomst er niet in zit, moet uw werkgever zich tot het UWV Werkbedrijf wenden met het verzoek om toestemming te krijgen om de arbeidsovereenkomst met u te mogen opzeggen.

U wordt door het UWV Werkbedrijf op de hoogte gesteld van dit verzoek en krijgt de gelegenheid om uw bezwaren tegen het aangevraagde ontslag te verwoorden in een door u in te dienen verweerschrift. Daarop mag uw werkgever nog een keer aanvullend reageren en u mag daar op uw beurt ook weer op reageren.

Wanneer het UWV van mening is, dat op basis van de door u en door uw werkgever ingediende stukken voldoende informatie is verkregen, wordt een besluit genomen. Nadat het UWV uw werkgever toestemming heeft verleend om de arbeidsovereenkomst met u te mogen opzeggen, moet de werkgever nog wel de geldende opzegtermijn in acht nemen. Wordt de toestemming door het UWV geweigerd, dan blijft uw arbeidsovereenkomst in stand.

Ontslagprocedure met kantonrechter

Uw werkgever kan er ook voor kiezen om de kantonrechter te vragen om de arbeidsovereenkomst met u te ontbinden. Ook tegen dit verzoek moet u verweer voeren. De kantonrechter bepaalt tevens een datum en tijdstip voor een mondelinge behandeling.

Bij het voeren van verweer, of dat nu nodig is in de ontslagprocedure bij het UWV Werkbedrijf of bij de kantonrechter heeft u deskundige hulp en advies nodig. Vraagt u dat vooral tijdig: uw verweer moet binnen een bepaalde periode zijn ingediend om uw rechten niet te verspelen.

Wij beschikken over grote deskundigheid in het opstellen van een goede beëindigingovereenkomst, het begeleiden van de ontslagprocedures bij het UWV Werkbedrijf en bij de kantonrechter.

Bel ons tussen 09.00 en 22.00 uur op 030 – 743 42 21, stuur ons een e-mail of vul ons contactformulier in voor DIRECT advies. Ons eerste advies is gratis.


Direct hulp nodig?

030 – 743 4221 Bereikbaar van
09.00 tot 22.00 uur.