Eerste advies gratis Privacy gegarandeerd Jarenlang ervaring
Home > Ontslagprocedure > Kantonrechter

Kantonrechter

Uw werkgever kan er voor kiezen om de kantonrechter te verzoeken om de arbeidsovereenkomst met u te ontbinden. U wordt door de kantonrechter in de gelegenheid gesteld om schriftelijk verweer te voeren. De kantonrechter stelt voorts een datum vast voor de mondelinge behandeling.

Als uw werkgever u niet zelf heeft geïnformeerd over zijn voornemen om de kantonrechter te vragen de arbeidsovereenkomst met u te ontbinden, wordt u door het kantongerecht in ieder geval op de hoogte gesteld. U krijgt namelijk het door uw werkgever bij de kantonrechter ingediende verzoekschrift toegezonden.

Onderhandeling over een ontslagregeling

Doorgaans is er in de periode die ligt tussen het moment waarop uw werkgever het verzoek bij de kantonrechter indient en de datum waarop de mondelinge behandeling plaatsvindt, nog ruimte om met uw werkgever of diens advocaat in onderhandeling te treden over een ontslagregeling.

U moet te allen tijde verweer voeren. Doet u dat niet, dan bestaat de kans dat het UWV u als verwijtbaar werkloos beschouwt en krijgt u géén WW-uitkering.

Om dat goed en goed onderbouwd te doen, heeft u tijdig hulp en advies nodig. U krijgt immers maar een beperkte tijd de gelegenheid voor het indienen van uw verweer.

Wij beschikken over jarenlange ervaring in het voeren van de procedure bij de kantonrechter en wij kunnen u uitstekend en snel van dienst zijn.

Bel ons tussen 09.00 en 22.00 uur op 030 – 743 42 21, stuur ons een e-mail of vul ons contactformulier in voor direct advies. Ons eerste advies is gratis.


Direct hulp nodig?

030 – 743 4221 Bereikbaar van
09.00 tot 22.00 uur.