Eerste advies gratis Privacy gegarandeerd Jarenlang ervaring
Home > Ontslagprocedure > Checklist beëindigingsovereenkomst

CHECKLIST BEËINDIGINGSOVEREENKOMST

In de beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd,  moeten de volgende onderwerpen in ieder geval aan de orde komen zodat uw recht op WW-uitkering veilig wordt gesteld:

 • Initiatief werkgever
  De beëindigingsovereenkomst is tot stand gekomen op initiatief van uw werkgever.
 • Geen dringende reden
  In de overeenkomst mag niet staan dat de werkgever u 'om een dringende reden' ontslaat. Is dat wel het geval (en volgens u ten onrechte)? Dan bent u op staande voet ontslagen. Neem in dat geval direct contact met ons op. Tevens moet vermeld worden, dat u geen verwijt treft van het ontslag.
 • Opzegtermijn
  In de overeenkomst moet staan dat u gedurende de voor uw werkgever geldende opzegtermijn volledig (salaris plus emolumenten) krijgt doorbetaald, ook als u feitelijk eerder ophoudt met werken.
 • Ontslagvergoeding
  Uitgangspunt voor de bepaling van de ontslagvergoeding is doorgaans de kantonrechtersformule.
 • Doorbetaling zonder werkverplichting
  In de overeenkomst kan staan dat u vanaf de ondertekening tot het einde van de geldende opzegtermijn krijgt doorbetaald zonder werkverplichting.
 • Vakantiedagen
  In de overeenkomst moet staan dat de werkgever bij het einde van de arbeidsovereenkomst alle nog openstaande vakantiedagen en het vakantiegeld uitbetaalt. Bij een langdurige vrijstelling van werk met doorbetaling van uw salaris komt het ook voor, dat u het saldo van uw vakantiedagen daarvoor inlevert.
 • Concurrentiebeding
  Het is belangrijk, dat u overeenkomt dat u niet langer gehouden bent aan een eventueel concurrentiebeding.
 • Studie- en opleidingskosten
  Het is belangrijk, dat door de werkgever betaalde studie- en opleidingskosten niet behoeven te worden terugbetaald.
 • Getuigschrift en referenties
  Uw werkgever moet u een positief gesteld getuigschrift verstrekken en er moeten afspraken worden opgenomen met betrekking tot het verstrekken van referenties over u.
 • Instemming met het ontslag
  Uit de overeenkomst mag blijken, dat u zich niet zult verzetten tegen het ontslag. Wel is noodzakelijk, dat eveneens blijkt, dat u geen verwijt treft van het ontslag.
 • Aanvragen WW-uitkering. Uw werkgever moet zich ertoe verplichten zo spoedig mogelijk medewerking te verlenen aan de te verrichten formaliteiten die nodig zijn voor het aanvragen van een WW-uitkering. Vergoeding van juridische kosten

Als uw werkgever bereid is de kosten van juridische bijstand aan u te vergoeden moet dit in de overeenkomst worden opgenomen. Dit geldt ook voor de kosten van bijstand en invordering in het geval uw werkgever diens verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

Wij zijn zeer ervaren in het opstellen en beoordelen van een goede beëindigingovereenkomst. Krijgt u een beëindigingovereenkomst voorgelegd door uw werkgever, teken deze dan niet voordat u deze deskundig door ons heeft laten checken.

Bel ons tussen 09.00 en 22.00 uur op 030 – 743 42 21, stuur ons een e-mail of vul ons contactformulier in. Wij reageren direct met een eerste, gratis advies.


Direct hulp nodig?

030 – 743 4221 Bereikbaar van
09.00 tot 22.00 uur.