Eerste advies gratis Privacy gegarandeerd Jarenlang ervaring
Home > Ontslag > Reorganisatie

Ontslag wegens reorganisatie

Het bedrijf waar u werkt besluit tot reorganisatie. Efficiency maatregelen en bedrijfseconomische noodzaak kunnen aanleiding voor de reorganisatie zijn. Als gevolg van de reorganisatie wordt u ofwel met ontslag bedreigd, of u krijgt een andere functie aangeboden waarvan u niet weet of die functie u passend lijkt.

Andere functie na reorganisatie

Het weigeren van een naar het oordeel van de werkgever passende functie kan gevolgen hebben voor uw recht op een WW-uitkering. De uitkeringsinstantie zou aan uw weigering om een andere functie te accepteren de consequentie kunnen verbinden dat u verwijtbaar werkloos bent. U krijgt dan géén WW-uitkering.

Voordat u een aangeboden, andere functie weigert, is het dan ook belangrijk om een zorgvuldige inschatting van uw risico’s te maken. Dat kunt u vaak niet alleen en u heeft daar hulp of advies bij nodig.

Voordracht voor ontslag

Als u geen andere functie krijgt aangeboden maar wordt voorgedragen voor ontslag, is het zaak dat de ontslagprocedure zorgvuldig wordt gevolgd.

Daarnaast moeten de gevolgen van het ontslag op een redelijke en billijke wijze worden opgevangen. Heeft uw werkgever geen Sociaal Plan, dan is het belangrijk, dat een fatsoenlijke ontslagregeling wordt getroffen. Die regeling moet recht doen aan uw positie. 

Wij beschikken over een grote kennis van verschillende Sociaal Plan regelingen en kunnen die dan ook deskundig beoordelen. Bovendienweten we hoe met uw werkgever te onderhandelen over een goede ontslagregeling.  Wij begeleiden voor u het gehele traject. Ook het opstellen van een  en het namens u uitvoeren van de ontslagprocedure behoren tot onze dienstverlening. 

Bel ons tussen 09.00 en 22.00 uur op 030 – 743 42 21, stuur ons een e-mail of vul ons contactformulier in voor een DIRECT, gratis eerste advies.


Direct hulp nodig?

030 – 743 4221 Bereikbaar van
09.00 tot 22.00 uur.