Eerste advies gratis Privacy gegarandeerd Jarenlang ervaring
Home > Ontslag > Dreigend ontslag

DREIGEND ONTSLAG

Als u wordt geconfronteerd met een dreigend ontslag kunnen daarvoor verschillende redenen worden aangevoerd. 

Wij noemen de meest voorkomende:

 • Uw persoonlijk functioneren
 • U voelt doorgaans aankomen dat u mogelijk ontslagen wordt, omdat u bepaalde signalen krijgt. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:
  • Het opeens aangesproken worden op uw functioneren;
  • Het wijzigen van de werksfeer;
  • Buitengesloten worden van informatie of overlegvormen;
  • Het werken wordt u feitelijk onmogelijk of erg lastig gemaakt;
  • Etc.
 • Dat heeft zonder enige twijfel effect op uw functioneren of gemoedsrust.
 • Een arbeidsconflict met uw werkgever, uw leidinggevende of één of meerdere collega’s.
  U krijgt bijvoorbeeld een nieuwe leidinggevende met wie u niet door één deur kunt. Met collega’s kunt u niet samenwerken. U wordt gepest op het werk. U heeft zich volgens uw werkgever niet gehouden aan de regels met betrekking tot ziekmelding. 
 • Een reorganisatie, al dan niet vanwege bedrijfseconomische redenen.
  Uw werkgever besluit tot een reorganisatie van het bedrijf of van het onderdeel waar u werkzaam bent. Soms ingegeven door bedrijfseconomische noodzaak, vaak ook omdat de werkgever de arbeidsprocessen anders wenst in te richten waardoor arbeidsplaatsen komen te vervallen. U krijgt wel of niet ander werk aangeboden.
 • Langdurige of frequente arbeidsongeschiktheid.
  Uw werkgever mag u de eerste twee jaar waarin u arbeidsongeschikt bent, niet ontslaan in verband met die arbeidsongeschiktheid. U en de werkgever zijn verplicht om mee te werken aan uw re-integratie. Voldoet u niet of onvoldoende aan uw re-integratieverplichting, dan kan dit voor de werkgever aanleiding zijn om de arbeidsovereenkomst met u te willen beëindigen.
  Als uw werkgever vindt dat u zich te vaak ziek meldt, kan hij ook hierin aanleiding vinden om de arbeidsovereenkomst met u te willen beëindigen.
 • Het faillissement van uw werkgever wordt uitgesproken.
  In dat geval eindigt uw arbeidsovereenkomst van rechtswege, behalve als de curator u nog in dienst wil houden of wanneer het bedrijf een doorstart maakt.
 • Uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt niet verlengd. Uw werkgever hoeft dan geen andere formaliteiten in acht te nemen dan u tijdig op de hoogte te stellen van zijn besluit om niet te verlengen.
 • U wordt ontslagen tijdens de proeftijd.
 • U wordt op staande voet ontslagen. In dit geval moet u DIRECT hulp en advies vragen.

  Neemt u bij de eerste signalen van een dreigend ontslag DIRECT contact met ons op!

  Bel ons tussen 09.00 en 22.00 uur op 030 – 743 42 21, stuur ons een e-mail of vul ons contactformulier in voor DIRECT advies. Ons eerste advies is gratis.


Direct hulp nodig?

030 – 743 4221 Bereikbaar van
09.00 tot 22.00 uur.