Eerste advies gratis Privacy gegarandeerd Jarenlang ervaring
Home > Ontslag > Beëindiging arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Einde arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Heeft u een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan eindigt die van rechtswege zonder dat een opzegtermijn in acht moet worden genomen. Dat neemt niet weg, dat uw werkgever u wel tijdig op de hoogte hoort te stellen van zijn besluit om het contract met u niet te verlengen. Doet hij dit niet, dan heeft u echter geen sanctie.

Als uw werkgever verzuimt om u mede te delen dat uw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd en u zet uw werkzaamheden voort, dan ontstaat automatisch een nieuw contract voor bepaalde tijd.

Tussentijds opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Tussentijds opzeggen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is alleen mogelijk als uw arbeidsovereenkomst een clausule bevat, dat er tussentijds opgezegd mág worden. Let u in dat geval erop, dat uw werkgever dan alleen kan opzeggen als hij ofwel toestemming daarvoor heeft verkregen van het UWV Werkbedrijf of als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden.

In alle gevallen is het zaak u DIRECT te voorzien van deskundige hulp en advies.

Bel ons tussen 09.00 en 22.00 uur op 030 – 743 42 21, stuur ons een e-mail of vul ons contactformulier in voor een DIRECT eerste, gratis advies.


Direct hulp nodig?

030 – 743 4221 Bereikbaar van
09.00 tot 22.00 uur.