Eerste advies gratis Privacy gegarandeerd Jarenlang ervaring
Home > Nieuwsbericht 1

Dame Consultancy

18 augustus 2009: kennelijk onredelijk ontslag bij verwijtbare arbeidsongeschiktheid (Gerechtshof 's-Gravenhage)

Het Gerechtshof te 's-Gravenhage heeft op 18 augustus 2009 in haar arrest bepaald, dat onder omstandigheden een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid toch een kennelijk onredelijk ontslag kan opleveren, zelfs als de werknemer een verwijt kan worden gemaakt van zijn arbeidsongeschiktheid. 

17 juli 2009: targetafhankelijke bonus telt niet mee bij berekening salaris (Kantonrechter Haarlem)

Een werknemer heeft gedurende zijn arbeidsverhouding van 12 jaar verschillende, steeds gewijzigde provisieregelingen. De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van bedrijfseconomische redenen en biedt een beëindigingsvergoeding aan ter hoogte van de neutrale kantonrechtersformule. De werknemer is het met de uitkomst van de toegepaste formule niet eens omdat daarin de targetafhankelijke bonus niet is meegenomen. In het vonnis van de kantonrechter te Haarlem is de kantonrechter van oordeel, dat de target-afhankelijke bonus die een werknemer ontvangt in dit geval niet als structurele inkomenscomponent kan worden beschouwd, nu de verschillende vormen van provisie deels targetafhankelijk waren. De kantonrechter wijst daarom de door de werkgever aangeboden vergoeding toe.


Direct hulp nodig?

030 – 743 4221 Bereikbaar van
09.00 tot 22.00 uur.