Eerste advies gratis Privacy gegarandeerd Jarenlang ervaring
Home > Contracten > Samenwerkingscontract

Samenwerkingscontract

Het is belangrijk om een samenwerking goed vast te leggen. Dat begint al met de voorbereidingen van een samenwerking: welke afspraken worden met welk doel gemaakt en hoe worden die in de praktijk vorm gegeven? In een samenwerkingscontract worden de regels opgenomen waaraan men zich in de samenwerking moet houden en waarmee men zich akkoord verklaart. Het bevat een heldere omschrijving van wat de samenwerking inhoudt en wat de samenwerkende partijen wel moeten en niet mogen doen.

Wat is het nut van een samenwerkingscontract?

Een goede samenwerking valt of staat met duidelijkheid over wat men van elkaar kan en mag verwachten, hoe men regelmatig contact met elkaar houdt en wat te doen indien zich problemen voordoen. Het samenwerkingscontract moet zo worden opgesteld, dat iedereen zich zonder al te veel extra inspanning kan houden aan de afspraken. Als een samenwerking goed is vastgelegd in een contract bereikt men daar mee, dat alle rechten en plichten zo duidelijk zijn, dat het contract er nooit meer bij gehaald hoeft te worden.

Wat moet er in ieder geval in staan?

Een samenwerkingscontract is ondubbelzinnig in de vermelding van de bij de samenwerking betrokken partijen. Ook het doel van de samenwerking, de financiële vergoedingen, de administratie, en aansprakelijkheid maken onderdeel uit van het contract.

Begeleiding bij het opstellen van een samenwerkingscontract

Wij kunnen u begeleiden in de voorbereidende besprekingen voor een samenwerking en de vastlegging van het uiteindelijke resultaat in een samenwerkingscontract. Een samenwerkingscontract is altijd maatwerk dat wij graag aan u leveren.

Bel ons tussen 09.00 en 22.00 uur op 030 – 743 42 21, stuur ons een e-mail of vul ons contactformulier in voor een eerste, gratis advies. Wij reageren DIRECT.


Direct hulp nodig?

030 – 743 4221 Bereikbaar van
09.00 tot 22.00 uur.