Eerste advies gratis Privacy gegarandeerd Jarenlang ervaring
Home > Contracten > Arbeidscontract en arbeidsvoorwaarden

Arbeidscontract en arbeidsvoorwaarden

De rechtsverhouding tussen de werknemer en de werkgever wordt beheerst door een groot aantal regels. De basis daarvan is het arbeidscontract. Het Burgerlijk Wetboek stelt allerlei regels, die werknemer en werkgever in hun onderlinge rechtsverhouding in acht moeten nemen bij het aangaan, tijdens de looptijd en bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst.

Regels voor een arbeidscontract en arbeidsvoorwaarden

Behalve het Burgerlijk Wetboek, bevatten ook de Wet Flexibiliteit en Zekerheid, de Wet Verbetering Poortwachter, de Wet Arbeid en Zorg, de Wet Aanpassing Arbeidsduur en de Wet Gelijke Behandeling belangrijke regels voor de arbeidsverhouding.

Naast de wettelijke regels kunnen ook een CAO of een Personeelsreglement de arbeidsverhouding regelen. Al met al een heel stelsel van regels, waarvan moeilijk te beoordelen is of die goed zijn toegepast, indien u daar niet in thuis bent.

Wij adviseren u om een nieuw arbeidscontract of een wijziging van uw arbeidscontract of arbeidsvoorwaarden altijd deskundig te laten checken voordat u dit ondertekent.

Bel ons tussen 09.00 en 22.00 uur op 030 – 743 42 21, stuur ons een e-mail of vul ons contactformulier in voor een eerste, gratis advies. Wij reageren DIRECT.


Direct hulp nodig?

030 – 743 4221 Bereikbaar van
09.00 tot 22.00 uur.